Integritetspolicy

Integritetspolicy Birsta Kolgrill

På Birsta Kolgrill värnar vi om den personliga integriteten och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd.

För att kunna erbjuda dig som besökare våra tjänster behöver vi behandla vissa personuppgifter och data om dig eller ditt besök på vår hemsida. Vi samlar inte in mer information än vi behöver för att erbjuda dig bästa möjliga upplevelse på vår hemsida. Uppgifternas delas eller säljs aldrig vidare till tredjepart utan din tillåtelse. Det är viktigt att du läser igenom vår dataskyddspolicy innan du beställer eller använder någon av våra tjänster.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss. Data som samlas in kommer i första hand användas inom vår egen organisation. Men kan i vissa fall också hanteras av underleverantörer/samarbetspartners. När detta sker, informerar vi dig som kund.

Insamling och användning av data

Vilken information samlar vi in?

Denna integritetspolicy innefattar all data som vi samlar in, till exempel från hemsidan, sociala media, kontakt per telefon eller mail. Vi kan komma att kombinera personuppgifter som samlats in på ett sätt (t.ex. en webbplats) med personuppgifter som har samlats in på ett annat sätt.

Information du förser oss med

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig, eller ditt företag på flera olika sätt, tex när du beställer våra tjänster eller kontaktar oss via e-post eller kontaktformulär på vår hemsida.

Denna information kan innefatta:

  • Person- och kontaktinformation; namn, adressinformation, e-postadress, mobiltelefonnummer, din yrkesroll, din arbetsplats.
  • Betalningsinformation; fakturaadress, referensperson, annan faktureringsinformation.
  • Enhetsinformation; t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.
  • Geografisk information – din geografiska placering.
  • Information om varor/tjänster– detaljer angående de varor/tjänster du har köpt.

Informationen vi samlar in är nödvändig antingen för att ingå avtal med oss eller för att ställa ut offert eller liknande för dig som besökare/kund.

Varför samlar vi in information och vad gör vi med informationen?

Vi samlar in data för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster och erbjudanden.

Din information stannar alltid hos oss

Birsta Kolgrill kommer aldrig sälja eller delge din information till tredjepart utan din tillåtelse. Ibland delar vi personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för att kunna slutföra/leverera vårt åtagande gentemot dig som kund. Ett exempel på detta är vår hantering av marknadsföring och support för via DigiNytt.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att lagra dina personuppgifter inom Sverige/EU/EES. Vissa situationer kan dock kräva att vissa uppgifter hanteras av tredjepart (tex av teknikleverantör/underleverantör). Vi kommer dock alltid vidta åtgärder för att data som skickas/lagras på detta sätt hanteras på samma säkerhetsnivå som inom EU/ESS.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket informationen samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.

Dina rättigheter

  • Du som är kund/registrerad hos oss av någon anledning har flera rättigheter du bör känna till.
  • Du har rätt att kostnadsfritt begära ut ett registerunderlag för vilka uppgifter om dig vi har sparade om dig/ditt företag.
  • Du har rätt att få dina uppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande på något sätt. Du har även rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills dess att de blivit uppdaterade.
  • Du har rätten att bli bortglömd. Radering av personuppgifter sker dock inte om de krävs för att slutföra vårt åtagande/avtal med dig, eller om annan svensk lag, myndighet eller domstol säger annat. Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl för detta har du självklart rätt att invända mot behandlingen av dina uppgifter.
  • Rätt att lämna klagomål, dra in ditt samtycke.

Ändring av dataskyddspolicyn

Vi kan komma att uppdatera eller ändra denna policy. I fall av ändring meddelar vi detta på vår webbplats. Vi kommer även upplysa vilka ändringar som gjorts i policyn vid ändringstillfället.

Cookies och liknande teknik

Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att leverera en skräddarsydd och smidig onlineupplevelse. För mer information om hur vi använder cookies och liknande, se vår cookie policy.

Kontakta oss

Vid frågor kring integritets- och dataskydd, vänligen kontakta oss.